Over ons

WELKOM BIJ SUPERGAME!

Van Poker tot Roulette, van slots tot bingo!

Ben je 18 jaar of ouder en durf je wel eens gokje te wagen? Dan ben je bij SuperGame aan het juiste adres! Met keuze uit meer dan 40 verschillende soorten spellen heeft SuperGame een uitgebreid aanbod! SuperGame heeft in Limburg 7 casino’s. In al onze vestigingen geniet je gratis van een hapje en een drankje en mag je speluitleg verwachten van onze gastvrouwen en gastheren.

 

Tot snel in één van onze SuperGame Casino’s!

Verantwoord spelen
SuperGame en verantwoord spelen
Wij zijn ervan overtuigd dat het aanbieden van risicovolle producten zoals kansspelen op een verantwoorde wijze kan en moet plaatsvinden. Wij houden ons aan een aantal principes en regels. Ook voor u als onze gast betekent dat u zich aan bepaalde ‘spelregels’ dient te houden.
Geen toegang voor personen onder 18 jaar
Wij laten geen personen onder 18 jaar toe tot SuperGame. Onze medewerkers houden deze regel streng in acht. Bij twijfel of steekproefsgewijs wordt om een legitimatie van onze bezoekers bij het binnentreden van SuperGame gevraagd.
Objectieve informatie over verantwoord spelen
Wij hebben een informatiefolder voor u klaarliggen bij onze entree. Hiermee willen wij u als gast op een objectieve en neutrale wijze over het spelen informeren en de risico’s die het deelnemen aan kansspelen kunnen opleveren. Ons doel is om u goed te informeren en ervoor te zorgen dat u bewust en verantwoord speelt binnen uw budget en daarmee uw tijd binnen SuperGame op een plezierige en ontspannen wijze besteedt.
Speciaal opgeleide medewerkers
Alle medewerkers die met u als gasten omgaan worden speciaal opgeleid op het gebied van verantwoord spelen. Dit omvat het vroegtijdig herkennen van signalen over problematisch speelgedrag en mogelijke verslaving en ook het beantwoorden van vragen hierover. Slechts indien nodig zult u iets van deze kennis ervaren. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat u op een verantwoorde wijze deelneemt en van ons aanbod van kansspelen gebruik maakt en van een optimale en ontspannen tijdbesteding geniet.

Onze service

7 dagen per week, 365 dagen per jaar!

Onze casino's zijn het hele jaar dagelijks geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 - 02.00 uur. Op zondag zijn wij geopend van 13.00 uur - 02.00 uur.

Gratis hapjes en drankjes!

In al onze centra geniet je van een gratis hapje en drankje! In onze centra wordt geen alcohol geschonken.

Service met een lach!

Heb je praktische vragen of weet je niet precies hoe een spel werkt? Vraag het onze medewerkers want zij helpen je graag verder.

Goldcard

Heb jij al de SuperGame Goldcard?

Wil je de eerste zijn die op de hoogte blijft en als eerste geniet van alle extra’s! De SuperGame Goldcard biedt standaard een hoop voordelen:

Hogere prijzen

Als eerste geïnformeerd

Exclusief voordeel

Goldcard aanbiedingen

Goldcard uitnodigingen

Verjaardagsattentie

GoldCard SuperGame

Cashless Play

Super gemakkelijk spelen bij SuperGame: Cashless Play!

De meeste casino's van SuperGame zijn uitgerust met Cashless Play: eenvoudig spelen met een pasje! Je kunt de kaart verkrijgen bij een van onze medewerkers. Vooraf bepaal jij hoeveel tegoed erop komt te staan, vervolgens kun je op alle volledig geautomatiseerde kasten een gokje wagen. Heb je voldoende gewonnen? Laat je dan uitbetalen door de cash-automaat of vraag het aan een van onze medewerkers!

Huisregels

TOEGANG

 • Toegang vanaf 18+ jaar en na ontvangst van een entreebewijs.
 • Op verzoek dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
 • Het Personeel is bevoegd de toegang te ontzeggen of een entreeverbod op te leggen bij ordeverstoring en/of indien bezoekers zich niet houden aan de huisregels en/of instructie van het personeel.
 • Het betreden van en aanwezig zijn in dit casino geschiedt op eigen risico. Dit casino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Neem bij het bezoeken en verlaten van het casino de algemene normen en waarden in acht, veroorzaak geen overlast in de omgeving van het casino.

ROKEN

 • Roken is toegestaan in de aangeduide rookzone. In de rookzone gelden de daar vermelde regels en instructies.
 • Instructies van het personeel over het gebruik van de rookzone dienen opgevolgd te worden.

VERBODEN

 • Het gebruik en/of onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen.
 • Het maken van foto- en filmopnamen.
 • Het dragen van hoofddeksels en zonnebrillen

VEILIGHEID

 • Voor uw en onze veiligheid is (extrene) videoregistratie aanwezig.
 • Bij agressie, geweld, fraude of diefstal wordt direct de politie gewaaarschuwd.
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

SPEELAUTOMATEN

 • Dit casino biedt uitsluitend kansspelautomaten aan.
 • Het maximaal aantal gelijktijdig te bespelen units bedraagt 6.
 • Het maximaal aantal gelijktijdig te bespelen units op roulette en Random Bingo bedraagt 3.
 • Bij storing, defect of bijvullen worden speelautomaten uitgeschakeld met behoud van speeltegoed. De speelautomaten dienen op verzoek direct beschikbaar gesteld te worden aan het personeel.
 • De gekoppelde jackpot wordt alleen toegekend aan de speelautomaten die op reguliere wijze bespeeld worden. Spelstrategieën specefiek gericht op het meedingen naar een gekoppelde jackpot zijn niet toegestaan.
 • Bij storing vervalt het laatste spel, u krijgt uw inzet terug.

SPEEL BEWUST

 • Speel gerust maar bewust en blijf binnen uw budget.
 • Onze medewerkers zijn getraind op het gebied van verantwoord spelen en geven u graag informatie en advies.

In gevallen waarin de huisregels niet voorzien, zijn de beslissingen van het personeel bindend.

Rookbeleid

De huisregels voor al onze locaties zijn als volgt:

 • Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes.
 • ‘Hand-Pay’-betalingen, bijvullingen, storingen of andere serviceverlening kunnen alleen door het personeel uitgevoerd worden als de volgende regel in acht               wordt genomen: Zodra het zwaailicht aangaat wordt u vriendelijk verzocht te stoppen met roken. Het dringende verzoek om u hieraan te houden. (Tabakswet 1 juli         2008, Artikel 11a).
 • Gebruikte serviceartikelen graag buiten de rookruimte plaatsen of op de daarvoor aangegeven plaats.
 • In dit SuperGame casino heeft u de beschikking over een schone, opgeruimde rookruimte. Aan u het verzoek dit zo te houden.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op deze website www.SuperGame.nl

Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. In geen geval is de informatie op deze website bedoeld als (vervanging van) enig advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dit voor eigen rekening en risico.

De op deze website getoonde informatie wordt door Super Game B.V. met zorg samengesteld en onderhouden. Hoewel Super Game B.V. hierbij gebruik maakt van betrouwbaar geachte bronnen, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Super Game B.V. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Super Game B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren ervan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Super Game B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site, noch wordt ter zake enige licentie verstrekt.
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Super Game B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Super Game B.V.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Super Game B.V. zendt, kunnen onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Super Game B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie naar Super Game B.V. te e-mailen. Indien u toch voor deze mogelijkheid kiest, accepteert u het risico dat deze berichten door derden onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden.

Informatie, producten en diensten van derden

Het weergeven van links naar websites van derden houdt in geen geval een aanbeveling van de op of via deze websites aangeboden producten of diensten in. Super Game B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van de weergegeven links naar websites van derden geschiedt voor eigen rekening en risico. Super Game B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze websites.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Super Game B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website, onder andere voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden door de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail naar Super Game B.V. wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Super Game B.V.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Super Game B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.