Over ons

WELKOM BIJ SUPERGAME!

Van Poker tot Roulette, van slots tot bingo!

Ben je 18 jaar of ouder en durf je wel eens gokje te wagen? Dan ben je bij SuperGame aan het juiste adres! Met keuze uit meer dan 40 verschillende soorten spellen heeft SuperGame een uitgebreid aanbod! SuperGame heeft in Limburg 7 casino’s. In al onze vestigingen geniet je gratis van een hapje en een drankje en mag je speluitleg verwachten van onze gastvrouwen en gastheren.

 

Tot snel in één van onze SuperGame Casino’s!

Verantwoord spelen
SuperGame en verantwoord spelen
Wij zijn ervan overtuigd dat het aanbieden van risicovolle producten zoals kansspelen op een verantwoorde wijze kan en moet plaatsvinden. Wij houden ons aan een aantal principes en regels. Ook voor u als onze gast betekent dat u zich aan bepaalde ‘spelregels’ dient te houden.
Geen toegang voor personen onder 18 jaar
Wij laten geen personen onder 18 jaar toe tot SuperGame. Onze medewerkers houden deze regel streng in acht. Bij twijfel of steekproefsgewijs wordt om een legitimatie van onze bezoekers bij het binnentreden van SuperGame gevraagd.
Objectieve informatie over verantwoord spelen
Wij hebben een informatiefolder voor u klaarliggen bij onze entree. Hiermee willen wij u als gast op een objectieve en neutrale wijze over het spelen informeren en de risico’s die het deelnemen aan kansspelen kunnen opleveren. Ons doel is om u goed te informeren en ervoor te zorgen dat u bewust en verantwoord speelt binnen uw budget en daarmee uw tijd binnen SuperGame op een plezierige en ontspannen wijze besteedt.
Speciaal opgeleide medewerkers
Alle medewerkers die met u als gasten omgaan worden speciaal opgeleid op het gebied van verantwoord spelen. Dit omvat het vroegtijdig herkennen van signalen over problematisch speelgedrag en mogelijke verslaving en ook het beantwoorden van vragen hierover. Slechts indien nodig zult u iets van deze kennis ervaren. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat u op een verantwoorde wijze deelneemt en van ons aanbod van kansspelen gebruik maakt en van een optimale en ontspannen tijdbesteding geniet.

Onze service

7 dagen per week, 365 dagen per jaar!

Onze casino's zijn het hele jaar dagelijks geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 - 02.00 uur. Op zondag zijn wij geopend van 13.00 uur - 02.00 uur.

Gratis hapjes en drankjes!

In al onze centra geniet je van een gratis hapje en drankje! In onze centra wordt geen alcohol geschonken.

Service met een lach!

Heb je praktische vragen of weet je niet precies hoe een spel werkt? Vraag het onze medewerkers want zij helpen je graag verder.

Goldcard

Heb jij al de SuperGame Goldcard?

Wil je de eerste zijn die op de hoogte blijft en als eerste geniet van alle extra’s! De SuperGame Goldcard biedt standaard een hoop voordelen:

Hogere prijzen

Als eerste geïnformeerd

Exclusief voordeel

Goldcard aanbiedingen

Goldcard uitnodigingen

Verjaardagsattentie

GoldCard SuperGame

Cashless Play

Super gemakkelijk spelen bij SuperGame: Cashless Play!

De meeste casino's van SuperGame zijn uitgerust met Cashless Play: eenvoudig spelen met een pasje! Je kunt de kaart verkrijgen bij een van onze medewerkers. Vooraf bepaal jij hoeveel tegoed erop komt te staan, vervolgens kun je op alle volledig geautomatiseerde kasten een gokje wagen. Heb je voldoende gewonnen? Laat je dan uitbetalen door de cash-automaat of vraag het aan een van onze medewerkers!

Huisregels

TOEGANG

 • Toegang vanaf 18+ jaar en na ontvangst van een entreebewijs.
 • Op verzoek dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
 • Het Personeel is bevoegd de toegang te ontzeggen of een entreeverbod op te leggen bij ordeverstoring en/of indien bezoekers zich niet houden aan de huisregels en/of instructie van het personeel.
 • Het betreden van en aanwezig zijn in dit casino geschiedt op eigen risico. Dit casino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Neem bij het bezoeken en verlaten van het casino de algemene normen en waarden in acht, veroorzaak geen overlast in de omgeving van het casino.

ROKEN

 • Roken is toegestaan in de aangeduide rookzone. In de rookzone gelden de daar vermelde regels en instructies.
 • Instructies van het personeel over het gebruik van de rookzone dienen opgevolgd te worden.

VERBODEN

 • Het gebruik en/of onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen.
 • Het maken van foto- en filmopnamen.
 • Het dragen van hoofddeksels en zonnebrillen

VEILIGHEID

 • Voor uw en onze veiligheid is (extrene) videoregistratie aanwezig.
 • Bij agressie, geweld, fraude of diefstal wordt direct de politie gewaaarschuwd.
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

SPEELAUTOMATEN

 • Dit casino biedt uitsluitend kansspelautomaten aan.
 • Het maximaal aantal gelijktijdig te bespelen units bedraagt 6.
 • Het maximaal aantal gelijktijdig te bespelen units op roulette en Random Bingo bedraagt 3.
 • Bij storing, defect of bijvullen worden speelautomaten uitgeschakeld met behoud van speeltegoed. De speelautomaten dienen op verzoek direct beschikbaar gesteld te worden aan het personeel.
 • De gekoppelde jackpot wordt alleen toegekend aan de speelautomaten die op reguliere wijze bespeeld worden. Spelstrategieën specefiek gericht op het meedingen naar een gekoppelde jackpot zijn niet toegestaan.
 • Bij storing vervalt het laatste spel, u krijgt uw inzet terug.

SPEEL BEWUST

 • Speel gerust maar bewust en blijf binnen uw budget.
 • Onze medewerkers zijn getraind op het gebied van verantwoord spelen en geven u graag informatie en advies.

KLACHTEN

 • Wij streven ernaar om uw bezoek aan SuperGame zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over onze producten of dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen bij de Vestigingsleider van de betreffende vestiging. U kunt uw klacht ook kenbaar maken via het contactformulier op onze website.
 • Uw klacht wordt in behandeling genomen door de Vestigingsleider. Afhankelijk van de klacht vindt overleg met een interne afdeling plaats.
 • U ontvangt altijd een schriftelijke reactie op een door u schriftelijk ingediende klacht.

In gevallen waarin de huisregels niet voorzien, zijn de beslissingen van het personeel bindend.

Rookbeleid

De huisregels voor al onze locaties zijn als volgt:

 • Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes.
 • ‘Hand-Pay’-betalingen, bijvullingen, storingen of andere serviceverlening kunnen alleen door het personeel uitgevoerd worden als de volgende regel in acht               wordt genomen: Zodra het zwaailicht aangaat wordt u vriendelijk verzocht te stoppen met roken. Het dringende verzoek om u hieraan te houden. (Tabakswet 1 juli         2008, Artikel 11a).
 • Gebruikte serviceartikelen graag buiten de rookruimte plaatsen of op de daarvoor aangegeven plaats.
 • In dit SuperGame casino heeft u de beschikking over een schone, opgeruimde rookruimte. Aan u het verzoek dit zo te houden.

Disclaimer en Privacy Verklaring

Deze disclaimer is van toepassing op deze website www.SuperGame.nl

Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. In geen geval is de informatie op deze website bedoeld als (vervanging van) enig advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dit voor eigen rekening en risico.

De op deze website getoonde informatie wordt door Super Game B.V. met zorg samengesteld en onderhouden. Hoewel Super Game B.V. hierbij gebruik maakt van betrouwbaar geachte bronnen, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Super Game B.V. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Super Game B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren ervan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Super Game B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site, noch wordt ter zake enige licentie verstrekt.
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Super Game B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Super Game B.V.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Super Game B.V. zendt, kunnen onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Super Game B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie naar Super Game B.V. te e-mailen. Indien u toch voor deze mogelijkheid kiest, accepteert u het risico dat deze berichten door derden onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden.

Informatie, producten en diensten van derden

Het weergeven van links naar websites van derden houdt in geen geval een aanbeveling van de op of via deze websites aangeboden producten of diensten in. Super Game B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van de weergegeven links naar websites van derden geschiedt voor eigen rekening en risico. Super Game B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze websites.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Super Game B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website, onder andere voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden door de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail naar Super Game B.V. wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Super Game B.V.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Super Game B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Privacy Verklaring

1. INLEIDING

De bescherming van uw privacy is voor de NOVOMATIC Group1 zeer belangrijk. Daarom willen we dat u onze webpagina’s kunt bezoeken zonder zich zorgen te maken over beveiligingsproblemen. Het is over het algemeen mogelijk om onze website te gebruiken zonder het openbaar maken van persoonsgegevens. De volgende privacyverklaring geeft u een overzicht van hoe de NOVOMATIC Group de bescherming van uw privacy garandeert, het type gegevens dat wordt verzameld en het hoofddoel ervan. De verklaring ziet op alle binnen de NOVOMATIC Group vallende entiteiten.

2. DATA PROCESSING OP ONZE WEBSITE

Wanneer u onze website bezoekt, worden enkele van de verzamelde gegevens gebruikt voor statistische evaluatie. De omvang van dergelijke gegevens wordt hieronder beschreven.

De gegevens worden alleen intern gebruikt en dienen voornamelijk om onze website voortdurend te verbeteren en aan te passen aan uw bedrijfs- of persoonlijke vereisten. Voor het volgen van doeleinden gebruiken we Google analytics. Tijdens een bezoek aan onze website verzamelen en evalueren we de volgende gegevens die uw browser naar onze server stuurt. De gegevens worden verzameld met behulp van JavaScript, die wordt uitgevoerd vanaf elke webpagina. JavaScript plaatst een tracking cookie op uw computer om uw browser sessie te identificeren en herhaalde toegang tot de website te herkennen.

De volgende gegevens worden verzameld:
Aanvraag (naam van het aangevraagde gegevensbestand) inclusief parameters
Browser type en versie (bijvoorbeeld Internet Explorer 6.0)
Browsertaal (bijvoorbeeld Nederlands)
Besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows XP)
Interne resolutie van uw browser venster
Schermresolutie
JavaScript activering
Geïnstalleerde plugins (bijvoorbeeld Java, Flash, Real, Quicktime)
Cookies aan / uit
Kleur bitdiepte
Referrer-URL (de eerder bezochte website, inclusief parameters, bijvoorbeeld zoekitems in zoekmachines) IP-adres om land van herkomst te identificeren.
Het IP-adres zelf wordt alleen gebruikt voor geografische toewijzing en om de provider te identificeren en wordt daarna weer onmiddellijk verwijderd.
Tijd en datum van toegang

Eventuele persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd in een van onze formulieren, om informatie te vragen, op een vacature te reageren of contact met ons op te nemen, worden ook opgeslagen. De NOVOMATIC Group zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de relevante wetten en voorschriften.

De NOVOMATIC Group zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden uiterlijk na drie maanden door de NOVOMATIC Group verwijderd.

NOVOMATIC Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone (uw ‘apparaat’).

De NOVOMATIC Group gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de browser instellingen van uw apparaat verwijderen.

3. IP-ADRES

Het IP-adres wordt op elk serververzoek verzonden. Dit gebeurt om de server te laten weten waar (naar welk IP-adres) de reactie op het verzoek naartoe moet worden verzonden. Uw internetleverancier (ISP) geeft uw apparaat een IP-adres zodra u verbinding maakt met internet. De ISP kan op elk gewenst moment terughalen welk IP-adres is toegewezen aan welke van haar klanten. Zolang het IP-adres opgeslagen is, is het theoretisch mogelijk de eigenaar van de internetverbinding te identificeren via de internetprovider. Daarom slaan wij en onze statistische aanbieders het IP-adres niet permanent op, maar alleen tijdelijk op voor sessieherkenning en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om hacker-aanvallen af te sluiten). Het IP-adres wordt daarna onmiddellijk verwijderd zodat alle verzamelde gegevens anoniem worden gemaakt en het niet meer mogelijk is om de gebruiker te identificeren, zelfs niet via de internetprovider.

4. COOKIES

Wij maken gebruik van Cookies.

4.1. HET DOEL VAN COOKIES

Om u de website van de NOVOMATIC Group zonder beperkingen te kunnen laten gebruiken, gebruiken we ‘sessie cookies’. Sessie cookies zijn kleine pakketten van informatie die automatisch worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat van de website bezoekers. In een sessie cookie wordt een willekeurig gecreëerd en uniek identificatienummer gedeponeerd, een zogenaamde sessie-ID. Een sessie cookie bevat bovendien informatie over de oorsprong en de levensduur ervan. Deze cookies kunnen geen andere soorten gegevens opslaan. Het plaatsen van sessie cookies op uw computer stelt ons niet in staat om de bestanden op uw computer te zien.
Nadat u uw sessie op de website van NOVOMATIC Netherlands hebt afgesloten, d.w.z. nadat u uw browser venster hebt gesloten, worden de sessie cookies automatisch van uw apparaat verwijderd.
Om website services te kunnen gebruiken die authenticatie vereisen moet u op uw apparaat sessie cookies activeren.

4.2. COOKIES BEHANDELEN

Met uw browserinstellingen kunt u instellen hoe u wilt dat cookies worden behandeld. Standaard wordt de browser ingesteld op sessie cookies. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van sessie cookies te weigeren.

5. PRIVACYBELEID VAN DE NOVOMATIC GROUP

De NOVOMATIC Group beschouwt privacy (gegevensbescherming), informatiebeveiliging en betrouwbaarheid als basis voor stabiele en succesvolle klantenrelaties. Daarom willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u te informeren over het privacybeleid dat we hebben voor de gehele NOVOMATIC Group.

5.1. PRIVACY PRINCIPLES

De bescherming van uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens is van groot belang voor ons.
Alle data toepassingen die door de NOVOMATIC Group worden uitgevoerd, voldoen aan de bepalingen van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensverwerking, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)verstrekte beleidsregels. Al onze medewerkers zijn verplicht gegevens geheim te houden zoals gespecificeerd in artikel 12 Wbp.
Naleving van de gegevensbeschermings- en gegevensbeveiligingsvoorschriften wordt door de gehele Groep gewaarborgd door de volgende bindende maatregelen:
Privacy Concept
Privacy beleid
Privacy programma
Privacy Management System

5.2. PRIVACY CONCEPT

Het privacy concept legt het gewenste niveau van beveiligingsbeveiliging (de beveiligingseisen) vast zoals gedefinieerd door de wettelijke vertegenwoordigers van de NOVOMATIC Group. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van de eisen aan het privacy beleid en het voortdurende privacy verbeteringsproces binnen de gehele NOVOMATIC Group.

5.3. PRIVACYBELEID

Vanwege de beoordeling van de privacy-gerelateerde processen en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming is een NOVOMATIC Group opgericht om een schriftelijk privacybeleid op te stellen dat dient als basis voor de uitvoering van het privacy programma en de oprichting van het Privacy Management System.

5.4. PRIVACY PROGRAMMA

Als onderdeel van het privacy programma worden de doelstellingen voor gegevensbescherming voortdurend gespecificeerd en de maatregelen die worden uitgevoerd worden gedefinieerd in de vorm van een werkprogramma en voorzien van overeenkomstige implementatie deadlines.

5.5. PRIVACY MANAGMENT SYSTEM

Het Privacy Management System definieert de regels, beleidsmaatregelen, middelen, methoden, verantwoordelijkheden, procedures en organisatiestructuren voor het implementeren en bewaken van het privacy programma. Op basis van de internationale normen ISO 9001: 2008 en ISO / IEC 27001: 2005 is ons privacybeleid ontworpen volgens het model PDCA (Plan, Do, Check, Act) om voortdurende verbetering te behalen.

5.6. GEGEVENS TOEPASSINGEN

In het geval sprake is van een verplichting om te registreren, worden de data applicaties die binnen de reikwijdte van de NOVOMATIC Group worden ingevoerd, opgenomen in het Data Processing Register (DPR).
Iedereen heeft het recht om de geregistreerde gegevensaanvragen te inspecteren op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De contactgegevens van de AP zijn als volgt: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag , telefoonnummer 0900-2001201.

5.7. GEVOELIGE DATA

De NOVOMATIC Group verzamelt of verwerkt in het kader van zijn aanwezigheid op het web geen gevoelige data in termen van art. 16 e.v. Wbp.

5.8. GEGARANDEERDE GEGEVENSBESCHERMING

Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw goedkeuring verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt indien sprake is van een contractuele relatie. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de termijnen zoals die zijn gedefinieerd in de desbetreffende wettelijke voorschriften, zoals de AVG en de Wbp.

5.9. OVERDRAGEN EN OVERGEVEN VAN GEGEVENS

Gegevensoverdracht aan derden zal niet plaatsvinden zonder uw goedkeuring. Vrijgesteld van deze bepaling zijn gegevensoverdrachten die nodig zijn voor het nakomen van contracten. Als gegevens doorgegeven worden aan orderverwerkers (serviceproviders), wordt dit uitsluitend uitgevoerd aan bedrijven waarmee of een verwerkersovereenkomst wordt gesloten of aan bedrijven die voldoende kunnen garanderen te voldoen aan de bepalingen van de AVG en Wbp omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

5.10. DATAVEILIGHEID

De technologieën die door de NOVOMATIC Group worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (hardware, software, netwerk, infrastructuur) te verwerken, voldoen aan de modernste beveiligingstechnologieën als omschreven in de AVG en Wbp.

5.11. RECHTEN OP TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de bepalingen van de Wbp en de AVG heeft u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@novogaming.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. NOVOMATIC Group zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.novogaming.nl Telefoonnummer: 088 584 0000 Bedrijfsadres: Van Liemptstraat 16, 5145 BR Waalwijk Nederland.

5.12. RECHT VAN INTREKKING

Overeenkomstig de voorschriften van de Wbp en AVG, kunt u op elk moment uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. In dat geval zullen we uw gegevens niet meer gebruiken en worden deze verwijderd met inachtneming van wettelijke retentieperioden.

5.13. RECHT VAN BEZWAAR

Overeenkomstig de bepalingen van de Wbp en AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegeven. Op grond van deze regelingen heeft u het recht om uw gegevens geheel te laten in te zien, te wijzigen of zelfs te wissen. Als aan deze eisen is voldaan, wijzigen we uw gegevens binnen een periode van 8 weken, rekening houdend met wettelijke perioden van behoud.

5.14. VERDERE INFORMATIE

Wij waarderen het in de NOVOMATIC Group vertrouwen dat u in ons plaatst. Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de juridische afdeling van de NOVOMATIC Group door een schriftelijk bericht te sturen naar:

NOVOMATIC Netherlands B.V.
Van Liemptstraat 16
5145 BR Waalwijk
Nederland
E-mail: info@novogaming.nl

1 Bestaande uit de volgende vennootschappen: NOVOMATIC Netherlands B.V., NOVOMATIC Services NL B.V., NOVOMATIC Exploitatie NL I B.V., NOVOMATIC Exploitatie NL II B.V., NOVOMATIC Exploitatie NL III B.V., Casino Admiral Holland B.V., Casino Admiral Holland appelscha B.V., Super Game B.V., Biermann’s bingo B.V., Casino Admiral Zeeland B.V. , Recreatie Projecten Zeeland B.V., NOVOMATIC Development B.V., Eurocoin Interactive B.V., Eurocoin Gaming B.V., Elam Electronic amusement B.V.