Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pokemon actie 

 • De Facebookactie geldt enkel op vertoon van de Facebookpost;
 • Het bedrag wordt tot max. € 10,- verdubbeld;
 • Max. 1 deelname per persoon;
 • De minimum leeftijd is 18+.

 

Algemene voorwaarden SuperGame acties

 • Alleen volledig en correct ingevulde formulieren dingen mee voor de prijs;
 • Met jouw deelname geef je toestemming dat wij de uitreiking openbaar maken via onze SuperGame vestigingen, website en social media kanalen. Tevens geef je toestemming dat SuperGame jou op de hoogte brengt van nieuws en acties via onze nieuwsbrief;
 • De winnaars van maandactie worden op het van de maand bekend gemaakt via www.supergame.nl en via onze social media kanalen;
 • Bij het vermoeden van fraude wordt direct de politie ingeschakeld;
 • Personeel is uitgesloten van deelname;
 • Bezoekers die niet conform de actievoorwaarden handelen kunnen door SuperGame worden uitgesloten van deelname aan de actie;
 • Bekijk per maandactie de algemene voorwaarden op de desbetreffende actiepagina;
 • Gebruik van de door SuperGame ter beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar;
 • Persoonsgegevens van deelnemers die SuperGame verkrijgt in het kader van deelname aan deze actie worden opgenomen in het gegevensbestand van SuperGame en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld;
 • SuperGame is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze actie en/of het gebruikmaken van de prijs;
 • SuperGame is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.supergame.nl of op onze Facebookpagina;
 • Voor vragen, suggesties en klachten stuur je hier een e-mail.